Algemene infovergadering 02/03/2018

Beste Sportvrienden,

 

Vooreerst wenst het bestuur van Sport en Vermaak Vossem aan al haar leden en hun familie een gelukkig en voorspoedig 2018 en een goede gezondheid. Wij wensen iedereen een jaar vol fietsgenot, met  goed fietsweer en zonder al te erge ongelukken of pech.

 

Hierbij nodigen wij u, zoals elk jaar, uit op onze algemene ledenvergadering die zal doorgaan op vrijdag  2  maart 2018 om 19.30 u in de parochiezaal van Vossem (St-Pauluslaan).

 

Traditioneel wordt een glas aangeboden. De premies voor de kledij worden uitbetaald volgens het aantal gereden ritten in 2017 en de lidkaarten voor 2018 worden vernieuwd (€ 20 per gezin). De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 worden overlopen en nieuwe informatie wordt meegedeeld. Ook kandidaat nieuwe leden, die interesse hebben in onze club, kunnen daar informatie inwinnen en nieuwe fietsvrienden leren kennen. Zij kunnen daar dan ook onze fietskledij aanschaffen.

 

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten. Het is immers de ideale gelegenheid om bij een goeie pint met elkaar na te praten over de voorbije winterperiode, herinneringen aan het voorbije seizoen op te halen en goede voornemens voor het nieuwe seizoen op tafel te brengen.

 

Het bestuur van onze vereniging is, omwille van de ouderdom of familiale omstandigheden van enkele bestuursleden, stilaan aan vervanging toe. Zo vragen wij aan alle leden om eens na te denken om eventueel een functie in de raad van bestuur op te nemen. Zo zullen de secretaris en de voorzitter vervangen worden. U kunt uw kandidatuur als bestuurslid in het kader van de vergadering kenbaar maken.

 

De ritten-programma’s voor maart en april zullen op de vergadering beschikbaar zijn en zullen  tegen dan ook op de website te zien zijn. Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn op deze vergadering, de vertrekuren van de eerste rit zijn:

– op zondag 4 maart ’18 om 9 u voor alle mannenploegen  A, B, C, D en E-ploeg.

– de damesploegen vertrekken de eerste maal op woensdag 4 april ’18 om 18.45 u.

 

Met de beste sportieve groeten,

De raad van Bestuur