Enveloppen gereden ritten 2017/lidgelden 2018

Beste leden

Verschillende onder jullie dienen nog hun envelop te krijgen met terugbetaling gereden ritten, afrekening lidgeld en lidkaart. Jullie kunnen deze nog op zondag bekomen na de rit bij Chris Lebegge in het lokaal van Café In Den Congo. Limietdatum voor afhaling is 1 mei.

Mvg

Bestuur S&V