Uitnodiging algemene inforvergadering 01/03/2019

Beste Leden,

We staan nog maar eens aan de vooravond van een nieuw fietsseizoen. Het bestuur van Sport en Vermaak Vossem wenst u en uw familie een voorspoedig en gezond jaar, een jaar vol fietsgenot, waarbij alle leden veel plezier en kameraadschap onder elkaar kunnen beleven.

Hierbij nodigen wij u, zoals elk jaar, uit op onze algemene ledenvergadering die zal doorgaan op vrijdag 1 maart 2019 om 19.30 u in de parochiezaal van Vossem (St-Pauluslaan).

Traditioneel wordt een glas aangeboden.

U zal er ook kunnen kennis maken met het nieuw samengesteld bestuur : André Devriese is jullie nieuwe voorzitter en Veerle Herbots de nieuwe secretaris. Gunther Dekeyser blijft penningmeester, allen éénparig verkozen in de Agemene Vergadering van de Raad van Bestuur met de Kernleden van 22 januari 2019. Ook Luc Van Den Bossche en Kim Goosens maken voortaan deel uit van de raad van bestuur. Wij nemen ook afscheid van Lucien Sterckx die stopt als bestuurslid.

De premies voor de kledij worden uitbetaald volgens het aantal gereden ritten in 2018 en de lidkaarten voor 2019 worden vernieuwd. Het lidgeld wordt hierbij onmiddellijk verrekend.

Dit lidgeld wordt verhoogd naar € 25 per gezin. Voor de steunleden blijft dit behouden op € 20.

De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 worden kort toegelicht en nieuwe informatie voor het komende seizoen wordt meegedeeld.

Ook kandidaat leden die interesse hebben in onze club, kunnen daar informatie inwinnen, kennis maken met het bestuur en de leden en de clubkledij aanschaffen.

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten.

De ritten-programma’s voor maart en april zullen op de vergadering beschikbaar zijn en zullen  tegen dan ook op de website te zien zijn. Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn op deze vergadering, de vertrekuren van de eerste rit zijn:

– op zondag 3 maart ’19 om 9 u voor alle mannenploegen  A, B, C, D en E-ploeg.

– de damesploegen vertrekken de eerste maal op woensdag 3 april ’19 om 18.45 u.

 

Bekijk ook onze website www.sportenvermaak.be.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Voor de raad van Bestuur

André Devriese

Voorzitter