Nieuwe datum diner 50 jaar

Beste leden,
Op de vergadering van de Raad van Bestuur gisteren, 23/11,
hebben wij na wijs beraad beslist het feestmaal van 11/12 e.k. uit te stellen,
en wel om volgende redenen :
– de dagelijks verslechtende cijfers wat de besmettingen betreft;
– het risico dat we in laatste instantie toch een verbod zouden krijgen;
– het gevaar om bij één besmette feestvierder de gezondheid en
  de festiviteiten voor kerst en nieuwjaar voor iedereen in gevaar te brengen;
– daar de receptie zittend dient te geschieden en er gedanst zou
  moeten worden met een mondmasker;
Door al deze omstandigheden zou het geen “ECHT FEEST” meer zijn en
dat is toch wat we willen vooropstellen bij dit jubileum.
50 jaar Sport en Vermaak. UITSTEL IS GEEN AFSTEL
Daarom werd reeds volgende datum vastgelegd: Vrijdag 29 april 2022Houd die datum nu al vrij in je agenda !!!
Bestuur Sport en vermaak