Start fietsseizoen 2022!

Volgende zondag, 6 maart om 9u is het zover. Dan start het fietsseizoen.
We zullen allemaal staan blinken in onze nieuwe uitrusting.


De meesten onder u hebben kunnen genieten van een aanzienlijke korting die in verhouding was met de gereden ritten van de voorbije 5 jaar (een jaartje meer door Corona).Deze korting hebben jullie voor het grootste deel te danken aan de bijdrage van onze sponsors.


Vanaf volgende zondag kan je dus opnieuw krediet opbouwen voor de volgende uitrusting die er normaal over 4 jaar zal aankomen. Na elke rit wordt je aanwezigheid genoteerd door je wegkapitein. Uiteraard kan dit enkel bij het dragen van onze volledige uitrusting. Dit geschiedt NA DE RIT in/aan “den Congo”, onze hoofdsponsor. Elkeen dient er voor te zorgen dat zijn aanwezigheid wordt genoteerd. Indien je na de rit niet aanwezig bent bij de registratie kunnen wij niet garanderen dat je naam wordt genoteerd. Zorg er dan voor dat je de wegkapitein reeds onderweg hiervan verwittigt .Maar, voor alle zekerheid, spring even binnen in ons lokaal na de rit, een consumptie kost er slechts één euro. Daar worden ook de sociale contacten en de vriendschappen aangescherpt.


Tot zondag, hou het veilig, neem steeds alle verkeersregels in acht en volg de instructies van je wegkapitein. En denk eraan, wild snuiten en spuwen is nog steeds verboden (Corona).Gebruik je zakdoek.

Bestuur S&V