Uitnodiging feestmaal

Beste leden en sympathisanten van Sport en Vermaak

We doen een nieuwe poging om het 50-jarig bestaan van Sport en Vermaak te vieren. De vorige poging in december werd noodgedwongen afgeblazen.

Je wordt dan ook van harte uitgenodigd voor ons feestmaal op vrijdag 29 april 2022.

Dit gaat door in Feestzaal Bertem Bos, Bosstraat 187 te 3060 Bertem,

alwaar je verwacht wordt om 18u30 stipt voor het aperitief.

Nadien schuiven we onze voetjes onder tafel voor een lekker feestelijk menu.

In dit menu zijn alle dranken inbegrepen tijdens de maaltijd.

Het Menu vind je als bijlage.

Mensen die een vegetarisch menu wensen kunnen dit uiteraard krijgen.

Gelieve me dit per mail te melden en je krijgt dan de nodige info over dit menu.

Nadien wordt je op de dansvloer verwacht waar een DJ je zal begeleiden bij je frivole dansmoves. Ook tijdens het dansfeest zijn alle dranken inbegrepen en dit tot 4u ‘s morgens.

De kostprijs van dit alles kan Bertem Bos ons aanbieden voor 95 EUR pp.

Maar omdat Sport en Vermaak 50 jaar bestaat biedt onze club dit voor de leden en hun partner aan tegen de prijs van, inderdaad, 50 EUR all inn.

Sponsors betalen hetzelfde tarief als de leden. Niet-leden zijn eveneens welkom maar betalen 95 EUR pp.

Inschrijven kan door storting van 50 EUR per persoon (95 EUR voor niet-leden)

op rekening nr. BE06 7512 0084 6422 op naam van Sport en Vermaak

met als mededeling Feestmaal “naam van het lid” + “aantal personen”

en dit uiterlijk 15 april 2022

Met vriendelijke groeten