Lidgeld 2024

Beste sportvrienden

De start van dit nieuwe jaar is het geschikte moment

om onze goede voornemens en onze sportieve doelen

onder de loep te nemen.

Het ogenblik is dan ook aangebroken om jullie lidmaatschap te vernieuwen.

Wij waren genoodzaakt om het lidgeld licht te verhogen

naar 30 EUR (voorheen 25 EUR) voor de fietsende leden.

Steunleden betalen 10 EUR.

Jullie vinden hier het inschrijvingsformulier met alle nodige

gegevens (o.a. rekeningnummer voor het lidgeld en info voor de

verzekering bij de VWB).

Het formulier dient, in het kader van de wet op de privacy,

zoals elk jaar verplicht te worden ingevuld.

Wij danken jullie bij voorbaat voor jullie snelle respons.

Met vriendelijke groeten

Bestuur Sport en Vermaak Vossem VZW