Clubinfo

INFO VOOR NIEUWE LEDEN

  • Het officiële  fietsseizoen begint op de eerste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober .
  • Nieuwe leden kunnen eerst een paar keer meerijden zonder verplichting van aankoop kledij of lidgeld alvorens lid te worden.
  • Ben je overtuigd om lid te worden of wil je extra info , neem dan contact op met één van de bestuursleden  . Zie contactadressen
  • Iedere uitstap vrije keuze van ploeg al naargelang de vorm van de dag.
  • Ritten en vertrekuren : zie rittenschema’s verschillende ploegen op de website
  • Normale vertrekuren : Maart en oktober : 9.00 U*    April tot september : 8.30 u*       * afwijkingen mogelijk voor speciale ritten
  • Samenkomst ieder zondag en feestdag aan de kerk in Vossem vlakbij ons clublokaal Café in Den Congo (zie plan)
  • Lidgeld :  30 EUR – Clubkledij : verplicht aan te kopen *zie  fietskledij
  • algemeen e-mailadres voor bijkomende info : info@sportenvermaak.be

Gemiddeld snelheden bij benadering al naargelang het parcours

Ploegen

A-ploeg : 31 km/u – 33km/u        Verzamelen op de parking in de Kouterstraat in Vossem
B-ploeg : 29 km/u – 31km/u        Verzamelen op de parking in de St.Pauluslaan in Vossem
C-ploeg : 27 km/u – 29km/u        Verzamelen rechtover de kerk in Vossem
D-ploeg : 23 km/.u -25 km/u      Verzamelen aan de kerk in Vossem
E-ploeg : 21 km/.u – 23 km/u      Zij hebben geen vooropgesteld programma

Damesploeg (rijden op woensdagavond)  zie rubriek Damesploeg

*wordt gedeeltelijk terugbetaald volgens aantal gereden ritten”

VERZEKERINGSPOLIS CLUB

Sport en Vermaak Vossem VZW heeft heden beslist om aan te sluiten bij de Vlaamse Wielrijdersbond, afgekort VWB.

Onze club is bij de VWB voortaan gekend onder nummer 1831.

Verdere uitleg kan u bekomen bij het bestuur.

Inschrijvinsformulier

Download (PDF, 145KB)