Categorie: Ongecategoriseerd

Uitnodiging algemene inforvergadering 01/03/2019

Beste Leden,

We staan nog maar eens aan de vooravond van een nieuw fietsseizoen. Het bestuur van Sport en Vermaak Vossem wenst u en uw familie een voorspoedig en gezond jaar, een jaar vol fietsgenot, waarbij alle leden veel plezier en kameraadschap onder elkaar kunnen beleven.

Hierbij nodigen wij u, zoals elk jaar, uit op onze algemene ledenvergadering die zal doorgaan op vrijdag 1 maart 2019 om 19.30 u in de parochiezaal van Vossem (St-Pauluslaan).

Traditioneel wordt een glas aangeboden.

U zal er ook kunnen kennis maken met het nieuw samengesteld bestuur : André Devriese is jullie nieuwe voorzitter en Veerle Herbots de nieuwe secretaris. Gunther Dekeyser blijft penningmeester, allen éénparig verkozen in de Agemene Vergadering van de Raad van Bestuur met de Kernleden van 22 januari 2019. Ook Luc Van Den Bossche en Kim Goosens maken voortaan deel uit van de raad van bestuur. Wij nemen ook afscheid van Lucien Sterckx die stopt als bestuurslid.

De premies voor de kledij worden uitbetaald volgens het aantal gereden ritten in 2018 en de lidkaarten voor 2019 worden vernieuwd. Het lidgeld wordt hierbij onmiddellijk verrekend.

Dit lidgeld wordt verhoogd naar € 25 per gezin. Voor de steunleden blijft dit behouden op € 20.

De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 worden kort toegelicht en nieuwe informatie voor het komende seizoen wordt meegedeeld.

Ook kandidaat leden die interesse hebben in onze club, kunnen daar informatie inwinnen, kennis maken met het bestuur en de leden en de clubkledij aanschaffen.

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten.

De ritten-programma’s voor maart en april zullen op de vergadering beschikbaar zijn en zullen  tegen dan ook op de website te zien zijn. Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn op deze vergadering, de vertrekuren van de eerste rit zijn:

– op zondag 3 maart ’19 om 9 u voor alle mannenploegen  A, B, C, D en E-ploeg.

– de damesploegen vertrekken de eerste maal op woensdag 3 april ’19 om 18.45 u.

 

Bekijk ook onze website www.sportenvermaak.be.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Voor de raad van Bestuur

André Devriese

Voorzitter

Samenstelling nieuw bestuur

Beste fietsvrienden, leden en sponsors

De statuten van onze club voorzien dat het bestuur om de 3 jaar opnieuw wordt samengesteld. Op dinsdag 22/02 vond de algemene vergadering van de raad van bestuur met de kernleden plaats.  Daar werden de verkiezingen gehouden voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

André Devriese werd verkozen als nieuwe voorzitter, Veerle Herbots wordt de nieuwe secretaris en Gunther Dekeyser zijn mandaat als penningmeester werd verlengd. Lucien Sterckx, als voorzitter, en Robert Stroobants, als secretaris stelden zich niet meer verkiesbaar. De club dankt hen voor hun jarenlange inzet. 

André: “Wij hopen zoals de vorige ploeg, die wij van harte danken voor de jarenlange inzet, de club te leiden zoals een goede huisvader. Geef ons wel een beetje tijd om ons in te werken. Wij rekenen op iedereen die Sport en Vermaak een warm hart toedraagt om ons hierbij, indien nodig, te helpen.
Dank bij voorbaat voor jullie steun en vertrouwen.”

 

 

Gelukkig nieuwjaar!!

Beste leden, sponsors en sympathisanten

Het bestuur van Sport & Vermaak wenst jullie en jullie familie een gelukkig nieuwjaar! Dat 2019 veel geluk en liefde mag brengen. Laten we  er samen opnieuw een leuk, sportief jaar van maken!

 

Bestuur S&V

Oproep nieuwe bestuursleden/voorzitter

Beste fietsfanaten,
Beste leden en sympathisanten van Sport en Vermaak,

 

Dat wij een bloeiende club hebben is eigenlijk een open deur intrappen.
Iedereen binnen onze vereniging beseft wel dat alles hier steeds piekfijn geregeld is om jullie elke zondag opnieuw een aangename fietsvoormiddag te bezorgen.

Natuurlijk zijn hiervoor mensen nodig die alles in goede banen leiden en die zich dag in dag uit inzetten om dit alles mogelijk te maken. Wij, het bestuur doen dit met veel plezier en overgave.

Vele handen maken echter licht werk, en iedereen moet beseffen dat het merendeel van de bestuursleden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, of al lang hebben overschreden.

Zoals jullie al hebben vernomen neemt onze voorzitter op het einde van dit jaar afscheid als voorzitter en actief bestuurslid. Lucien was een voorzitter die zijn taak nauwgezet en met veel passie heeft vervuld, en wij hebben dan ook alle begrip voor zijn beslissing.
BEDANKT LUCIEN VOOR JE JARENLANGE INZET EN TOEWIJDING VOOR SPORT EN VERMAAK !!!!

Momenteel is er niemand binnen het bestuur die zich geroepen voelt om het voorzitterschap op zich te nemen, dus indien dit iets voor jou is, twijfel niet : Je krijgt het volste vertrouwen van alle bestuursleden en wij zullen alles doen om uw taak zo licht mogelijk te maken.

Hierbij doen wij dan ook een oproep aan die leden met jeugdige ideeën: Kom ons vervoegen, wij hebben jouw inbreng  nodig om onze vereniging verder te laten functioneren.
Als bestuurslid kom je één keer per maand samen (de 4e dinsdag) en help je mee aan de organisatie van 3 activiteiten die een beetje zaad in het bakje moeten brengen.

Ik wil hier ook een oproep doen aan onze vrouwelijke leden : Het bestuur, en dus de vereniging, heeft nood aan vrouwelijke inbreng en ideeën.

Twijfel niet, neem contact met ons op of kom vrijblijvend eens naar een vergadering.

Leve Sport en Vermaak,

 

Het bestuur.