Wielerclub Sport en Vermaak Vossem VZW
Nieuwe website

Braderie Tervuren 15/06/2019

Beste leden, sponsors en sympathisanten

Naar goede traditie baat onze club een pannenkoekenstand uit tijdens de braderie van Tervuren. Dit jaar zal deze doorgaan op zaterdag 15 juni 2019. Onze stand bevindt zich op de Brusselsesteenweg, ter hoogte van de boekenhandel.

Bij deze nodigt het bestuur jullie  dan ook van harte uit voor een drankje of een pannenkoek, met hopelijk zonnig weer!

 

Bestuur S&V

 

Uitbetaling kledij / lidgelden

Beste leden

Het seizoen 2019 is van start gegaan. Tijdens de afgelopen Algemene Infovergadering van 01/03/2019 was er al een eerste gelegenheid om jullie enveloppe met uitbetaling kledij(ritten 2018)/lidgeld te ontvangen. Zij die hun enveloppe nog niet hebben gehad, kunnen deze na de zondagse rit bekomen in het lokaal van onze Sponsor In Den Congo. Chris Lebegge zal deze gedurende enkele zondagen ter beschikking stellen. Mogen wij jullie dan ook vragen dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Mvg

Bestuur S&V

Uitnodiging algemene inforvergadering 01/03/2019

Beste Leden,

We staan nog maar eens aan de vooravond van een nieuw fietsseizoen. Het bestuur van Sport en Vermaak Vossem wenst u en uw familie een voorspoedig en gezond jaar, een jaar vol fietsgenot, waarbij alle leden veel plezier en kameraadschap onder elkaar kunnen beleven.

Hierbij nodigen wij u, zoals elk jaar, uit op onze algemene ledenvergadering die zal doorgaan op vrijdag 1 maart 2019 om 19.30 u in de parochiezaal van Vossem (St-Pauluslaan).

Traditioneel wordt een glas aangeboden.

U zal er ook kunnen kennis maken met het nieuw samengesteld bestuur : André Devriese is jullie nieuwe voorzitter en Veerle Herbots de nieuwe secretaris. Gunther Dekeyser blijft penningmeester, allen éénparig verkozen in de Agemene Vergadering van de Raad van Bestuur met de Kernleden van 22 januari 2019. Ook Luc Van Den Bossche en Kim Goosens maken voortaan deel uit van de raad van bestuur. Wij nemen ook afscheid van Lucien Sterckx die stopt als bestuurslid.

De premies voor de kledij worden uitbetaald volgens het aantal gereden ritten in 2018 en de lidkaarten voor 2019 worden vernieuwd. Het lidgeld wordt hierbij onmiddellijk verrekend.

Dit lidgeld wordt verhoogd naar € 25 per gezin. Voor de steunleden blijft dit behouden op € 20.

De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 worden kort toegelicht en nieuwe informatie voor het komende seizoen wordt meegedeeld.

Ook kandidaat leden die interesse hebben in onze club, kunnen daar informatie inwinnen, kennis maken met het bestuur en de leden en de clubkledij aanschaffen.

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten.

De ritten-programma’s voor maart en april zullen op de vergadering beschikbaar zijn en zullen  tegen dan ook op de website te zien zijn. Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn op deze vergadering, de vertrekuren van de eerste rit zijn:

– op zondag 3 maart ’19 om 9 u voor alle mannenploegen  A, B, C, D en E-ploeg.

– de damesploegen vertrekken de eerste maal op woensdag 3 april ’19 om 18.45 u.

 

Bekijk ook onze website www.sportenvermaak.be.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Voor de raad van Bestuur

André Devriese

Voorzitter

Samenstelling nieuw bestuur

Beste fietsvrienden, leden en sponsors

De statuten van onze club voorzien dat het bestuur om de 3 jaar opnieuw wordt samengesteld. Op dinsdag 22/02 vond de algemene vergadering van de raad van bestuur met de kernleden plaats.  Daar werden de verkiezingen gehouden voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

André Devriese werd verkozen als nieuwe voorzitter, Veerle Herbots wordt de nieuwe secretaris en Gunther Dekeyser zijn mandaat als penningmeester werd verlengd. Lucien Sterckx, als voorzitter, en Robert Stroobants, als secretaris stelden zich niet meer verkiesbaar. De club dankt hen voor hun jarenlange inzet. 

André: “Wij hopen zoals de vorige ploeg, die wij van harte danken voor de jarenlange inzet, de club te leiden zoals een goede huisvader. Geef ons wel een beetje tijd om ons in te werken. Wij rekenen op iedereen die Sport en Vermaak een warm hart toedraagt om ons hierbij, indien nodig, te helpen.
Dank bij voorbaat voor jullie steun en vertrouwen.”

 

 

Gelukkig nieuwjaar!!

Beste leden, sponsors en sympathisanten

Het bestuur van Sport & Vermaak wenst jullie en jullie familie een gelukkig nieuwjaar! Dat 2019 veel geluk en liefde mag brengen. Laten we  er samen opnieuw een leuk, sportief jaar van maken!

 

Bestuur S&V

Volgende Pagina »