Privacyverklaring

Privacyverklaring ledengegevens

“Sport en Vermaak Vossem vzw” bewaart enkel de gegevens die ze van de leden ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap. Deze gegevens zijn naam, adres, telefoonnummer (mobiel of vast), emailadres en de ploeg waarin het laatste jaar gereden is). Ook de deelname aan de fietsritten van elke week worden op naam bijgehouden. Deze gegevens worden opgeslagen in 2 Excel-bestanden op de computer van de secretaris, de voorzitter en de penningmeester. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

* De ledenadministratie

* Het bezorgen van informatie en de uitnodigingen voor de activiteiten.

* De invordering van lidgelden en terugbetaling van kledij

Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan de secretaris.

Sport en Vermaak Vossem vzw verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”

 

Bestuur S&V