Wielerclub Sport en Vermaak Vossem VZW
Nieuwe website

Belangrijk – deelnemerslijst zondagsritten!

Beste fietsers, leden van Sport en Vermaak,

Aangezien de bijeenkomsten van de verschillende groepen meer gespreid staan dan vroeger vormt de opname van de aanwezigheden een probleem.

De wegkapiteins moeten tot het laatste moment je aanwezigheid registreren en dan nog het blad binnenbrengen in “den Congo”.

Dit veroorzaakt een aanzienlijke vertraging bij het vertrek van de rit.

Daarom zal, vanaf volgende zondag, 28/06, je aanwezigheid opgenomen worden na de rit in (aan) “den Congo”.

Gelieve je dan daar aan te melden bij je wegkapitein.

Wij danken jullie voor het begrip en de samenwerking.

 

Bestuur S&V

Heropstart officiële ritten!

Beste fietsvrienden

Het bestuur heeft beslist om volgende zondag 14/06 om 8u30 de zondagsritten herop te starten.

De programma’s van de verschillende groepen komen eerstdaags op de website en op de Facebookgroep.

We zullen kalm heropstarten met een niet te lastige rit.

We rijden in groepen van maximaal 20 leden. Enkel leden van Sport en Vermaak worden toegelaten om mee te rijden. Indien meer dan 20 deelnemers in de groep dient deze te worden gesplitst.

Zoals altijd, en zeker na deze lange onderbreking, geldt het moto “Samen uit Samen thuis”.
Er wordt op iedereen gewacht die het even moeilijk zou hebben.

De samenkomst met in acht name van de nodige afstand dient als volgt te gebeuren:

Parking Kouterstraat : C-ploeg en  A-ploeg

Aan de Kerk :  D-ploeg

Parking St-Pauluslaan : B-ploeg.

De wegkapiteins dienen de reglementaire armband, driekleur met de melding “wegkapitein” te dragen. Iedereen draagt zonder uitzondering de officiële uitrusting met onze sponsors, zij hebben al genoeg publiciteit verloren in deze crisis.
Bij aankomst meldt je je aan bij de wegkapitein die je naam zal noteren op de aanwezigheidslijst. Iedereen is zelf verantwoordelijk dat zijn naam wordt genoteerd.
Indien je hieraan twijfelt kan je na de rit in “den Congo” nakijken of dit wel degelijk is gebeurd.

Iedereen dient tijdens de rit de nodige afstand te respecteren en de instructie van de Wegkapitein(s) nauwgezet op te volgen.

Indien de instructies niet nauwgezet worden opgevolgd zullen wij overwegen om de officiële ritten opnieuw stop te zetten.

Verder dient iedereen zich te voorzien van papieren zakdoeken.

Spuwen, snuiten en niezen in het wilde weg ten strengste verboden.

Volgende zondag is ook de allerlaatste dag voor het afhalen van de omslagen met de terugbetaling kledij.
De inhoud van de omslagen die zondag niet zijn afgehaald gaat terug in de kassa van Sport en Vermaak.

Ik hoop dat iedereen er zal van genieten om terug samen op pad te gaan, en hopen dat wij door “omstandigheden” de klok niet zullen moeten terugdraaien.
Laten wij eerder een “voorbeeld” zijn en ons hoffelijk gedragen tegenover de andere weggebruikers.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

André Devriese

Voorzitter

Update maatregelen Coronavirus

Beste fietsers,

Na rijp beraad heeft het bestuur beslist om de gezamenlijke ritten nog NIET te hernemen, Dit al zeker tot en met 9 juni eerstkomende.

Deze beslissing gebeurde door o.a. volgende punten in acht te nemen:

            de verkeersveiligheid  ->-> te lange groepen om veilig te kunnen rijden;

            de gezondheid ->-> volgens veel specialisten is de afstand van 1,5 m voor fietsers niet veilig

We willen ook de wegkapiteins niet opzadelen met de verantwoordelijkheid zoals die nu gesteld wordt. Hun taak is ons inziens onuitvoerbaar en zij hebben ook geen afdwingbare bevoegdheid.

Wij raden jullie aan om individueel of in kleine groepjes (max 4) de conditie verder te onderhouden.

Wij danken jullie voor het begrip.

Met vriendelijke groeten

Bestuur S&V

Maatregelen Coronavirus

Beste leden, fietsers en sympathisanten van Sport en Vermaak

Jullie hebben allemaal zeker de ontwikkelingen van de laatste uren gevolgd en vastgesteld dat er noodzakelijke en drastische maatregelen worden genomen.

In het kader van de maatregelen, genomen door de regering, zijn wij genoodzaakt alle officiële ritten al zeker tot eind maart te annuleren.

Velen onder ons zijn 65+ en meer en zitten dus ook in de risicogroep. De massale bijeenkomst bij het begin van de rit is, hiervoor alleen al, te vermijden.

Wij houden jullie zeker op de hoogte wanneer wij onze activiteiten hervatten.

Met vriendelijke groeten

Bestuur S&v

Sport en Vermaak en de veiligheid !

Beste fietsers

Vanaf heden staat het document “Tien geboden voor de leden van Sport & Vermaak……” op onze website. Jullie dit hier terugvinden. Dit is een werkstuk van Jos Verlinden.

Het is de bedoeling om op termijn een voorbeeldclub te worden en niet meer onder de noemer “Fietsterroristen” te worden gecatalogeerd.
Als iedereen dit al een keer wil doorlezen zijn we al een hele stap op weg.

Curt Van Cluysen zal, ter ondersteuning, regelmatig bepaalde punten in de picture zetten op onze Facebookpagina.

Ik dank jullie voor het begrip en voor jullie inspanningen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur S&V

Volgende Pagina » « Vorige Pagina